Regulamin

       REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SZKOŁABADMINTONA-SKLEP.PL

 • 1. POJĘCIA

1. Słowniczek pojęć użytych w regulaminie:
SKLEP - sklep internetowy działający pod adresem http://szkolabadmintona-sklep.pl
Kontakt możliwy ze sklepem jest drogą elektroniczną pod adresem sklep@szkolabadmintona.pl lub pisemnie pod adresem ul. Frąckowskiego 7/6, 76 – 200 Słupsk oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 987 835 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, w soboty w godzinach 10:00-14:00;
FIRMA lub SPRZEDAWCA – przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest Young Polska sp. z o.o., zarejestrowane w centralnej ewidencji działalności gospodarczych, numer NIP: 839 32 22 232, REGON: 38884481700000 z siedzibą w Słupsku (76 – 200 ), ul. Frąckowskiego 7/6, 76-200 Słupsk;
ADRES ODBIORU - Szkoła Badmintona, ul. Portowa 13B pok. 21B, 76 – 200 Słupsk;
RACHUNEK BANKOWY – 37114020040000380281256431;
CENA - Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki;
TOWAR – rzecz oznaczona co do gatunku, która może być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Regulaminem,
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422);
REGULAMIN – niniejszy dokument, który określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Szkoła Badmintona, sposób zamawiania Towarów, sposób dokonywania płatności za Towary, realizację zamówień, procedurę zwrotu zakupionych Towarów oraz procedurę reklamacyjną;
KONTO - prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach korzystania ze Sklepu Szkoła Badmintona; 
KLIENT - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Sklep Szkoła Badmintona  na zasadach określonych w Regulaminie. Klientem Sklepu mogą być osoby fizyczne powyżej 13 roku życia, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
DOSTAWCA - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
2. Wszelkie terminy wskazane w treści Regulaminu są dniami roboczymi.

 • 2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.


1. Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu http://szkolabadmintona-sklep.pl świadczy drogą elektroniczną usługę Konta, która jest bezpłatna. Aby korzystać ze Sklepu, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.
2. W celu założenia Konta, należy na stronie Sklepu wybrać opcję „zarejestruj się”, wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony Sklepu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia konta. Potwierdzenia dokonuje się poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym. 
3. Konto Klienta może zostać usunięte na wniosek Klienta przesłany pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sklepu. Wówczas, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązywana jest z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić usunięcie konta niezwłocznie.
4. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny wypowiedzenia.
5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie pod adresem wskazanym wyżej lub poprzez e-mail na adres sklep@szkolabadmintona.pl.
6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy komputerowe), niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).

 • 3. PRZEDMIOT UMOWY ZAWIERANEJ MIĘDZY SPRZEDAWCĄ, A KLIENTEM.

  Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku (Towary). Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i mu ją wydać, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 • 4. DOSTĘPNOŚĆ

  Oferta prezentowana w Sklepie jest stanem magazynowym Sprzedawcy. Możliwa jest jednak sytuacja kiedy oferowany produkt został wcześniej sprzedany, a informacja o tym nie została na czas zaktualizowana. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się o tym powiadomić Klienta i wskazać możliwy termin realizacji zamówienia.

 • 5. RABATY

  Rabaty kuponów promocyjnych nie mogą być sumowane z:
  1. rabatami innych kuponów promocyjnych,
  2. rabatem zarejestrowanego użytkownika.

 • 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie oraz poprzez e-mail.
  2. Klienci Sklepu dokonują zakupu po uprzednim zalogowaniu się. W celu zakupu wybranego Towaru należy dodać go do „koszyka” i wypełnić formularz zamówienia.
  3. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 3 dni, jednakże nie wcześniej niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy ceną (chyba, że Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze). Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w Sklepie, wyboru sposobu wysyłki i wyboru zapłaty ceny za Towar. Termin realizacji zamówienia nie dotyczy towarów realizowanych na zasadach przedsprzedaży oraz na zasadzie zamówienia na zlecenie.
  5. Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania zakupu (chyba, że wybrał sposób zapłaty za pobraniem). W przypadku nieuiszczenia ceny we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

 • 7. KOSZTY PRZESYŁKI

  1. Koszt przesłania zamówionego Towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu wysyłki oraz od wielkości przesyłki, wartości zamówienia i aktualnych cen firm kurierskich.
  2. Przesyłki kurierskie realizowane są za pośrednictwem firm Fedex, InPost oraz DPD. Koszt dostawy:
  Płatność przelewem Płatność za pobraniem
Kurier FedEx 16 zł 21 zł
Kurier DPD 17 zł 22 zł
Paczkomaty InPost 12 zł -

3. W sklepie istnieje również forma odbioru osobistego (po wcześniejszym ustaleniu). Po otrzymaniu przez nas informacji e-mail o odbiorze zamówionych produktów osobiście można dokonać odbioru na terenie Słupska.

 • 8. PŁATNOŚĆ

  Pobranie - w przypadku płatności za pobraniem należy zapłacić gotówką kurierowi.
  Przelew Bankowy - przy wyborze formy płatności „Przelew bankowy”, kwotę należności za zamówienie należy przelać na Rachunek Bankowy 37114020040000380281256431.
  Przelew natychmiastowy - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • 9. DOSTAWA

  Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich Fedex, InPost oraz DPD. Czas dostarczenia paczki wynosi 1-3 dni robocze. Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów pod ADRESEM ODBIORU.
 • 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (pocztą tradycyjna na adres: Szkoła Badmintona, ul. Portowa 13B pok. 21B, 76 – 200 Słupsk lub poprzez e-mail: sklep@szkolabadmintona.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Zwrotu produktu dokonać można przez stronę internetową sklepu w zakładce "Zwrot produktów" w menu "Moje konto". Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 10.1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10.2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DO POBRANIA TUTAJ)

(Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. Adresat: Young Polska sp. z o.o., ul. Frąckowskiego 7/6, 76 – 200 Słupsk, sklep@szkolabadmintona.pl
2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  
3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  
4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  
5. Adres konsumenta(-ów)  
6. Data i podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).
(*) Niepotrzebne skreślić. 
7. Klauzula RODO:

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu reklamacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Reklamowany produkt należy wysłać na adres: 
Szkoła Badmintona 
ul. Portowa 13B pok. 21B
76-200 Słupsk

 • 11. REKLAMACJE

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121).  Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w brzmieniu po nowelizacji Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
  2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania. Wszystkie z powyższych informacji należy zawrzeć w formularzu online dostępnym na stronie w zakładce 'Moje konto'.
  3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy. 
  4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
  5. Reklamację należy zgłosić poprzez zakładkę 'Twoje reklamacje' w menu 'Moje konto'.
 • 12. PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

  Przesyłki zagraniczne realizowane po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu, zgodnie z cennikiem firm kurierskich. 
 • 13. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 • 14. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

  Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.
 • 15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. "W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych" zwanym dalej rozporządzeniem RODO.
  2. Administratorem danych osobowych jest Young Polska sp. z o.o., numer NIP: 839 32 22 232, REGON: 38884481700000 z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Frąckowskiego 7/6.
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania umów wskazanych w treści Regulaminu, kontaktowania się Sprzedawcy z Klientami w zakresie wykonania tychże umów, prowadzenia Konta oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
  4. Klient ma prawo dostępu do zebranych danych osobowych i ich poprawiania. W tymże celu, powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy żądanie udostępnienia danych lub ich poprawienia. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do ww. żądania w terminie 7 dni od doręczenia żądania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgoda w każdej chwili może być cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z przekazanymi mu danymi osobowymi, chroni je oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 • 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące Konto oraz hasło Klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie strony rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
  2. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia. 
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121); Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych; Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422). Od 25 grudnia 2014 r. mają zastosowanie również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
  4. W przypadku sporu konsumenckiego Klient i Sprzedawca mogą oddać spór do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej pod adresem ul. Marii Konopnickiej 4, 80 – 240 Gdańsk.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl